Napíšte nám e-mail:

FABRIKA - GYM s.r.o.
Nitrianska 70 
958 01 Partzánske
IČO : 52 221 121

Spoločnosť FABRIKA-GYM s.r.o je zapísaná : Obch. reg. okr. súd Trenčín , oddiel Sr.o. , vložka číslo:  37815/R

Spoločnosť FABRIKA-GYM s.r.o je zapísaná :  Živn. reg. v Okresný úrad Prievidza , Číslo živnostenského registra: 340-42765