Cvičko

Cvičenie pre deti

Všeobecný pohybový rozvoj zábavnou formou, osvojenie si všeobecných návykov, zručností a pohybových vzorcov, fyzická a psychická príprava detí do športu, hľadanie a rozvoj individuálneho talentu. Prvky gymnastiky, atletiky, loptových hier, rozvoj flexibility, dynamiky, kinesteticko-diferenciačných schopností, budovanie základu pre špecializovaný tréning v neskoršom veku.

Kto bude trénovať Cvičko?

Simona Lackovičová

osobná trénerka

Nezáväzná prihláška:

V prípade záujmu o prihlásenie svojho dieťaťa prosím vypíšte tento formulár.

My vás budeme čoskoro kontaktovať.

Ktoré tréningové časy Vám vyhovujú?*